พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่าเนื้อชินเขียวเลี่ยมนาคงานเก่า ชินเ

พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่าเนื้อชินเขียวเลี่ยมนาคงานเก่า ชินเขียวไขปานดำชัดเจนครับผม


โดยสมาชิก ชื่อ เบส กิตติศักดิ์ ปัญญะ
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว