พระปางลีลาเขย่ง สองหน้า กำแพงเพชร กรุฤาษีปลุกเสก

พระปางลีลาเขย่ง สองหน้า กำแพงเพชร กรุฤาษีปลุกเสก
โดยสมาชิก ชื่อ พี พุทธรักษ์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว