พระปรกโพธ์พิมพ์ใหญ่ กรุวัดศรีสวาย เนื้อชินเขียวแก่เงินผ

พระปรกโพธ์พิมพ์ใหญ่ กรุวัดศรีสวาย เนื้อชินเขียวแก่เงินผ่านป่าวครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Sittipong Somboor
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว