พระปรกพิจิตรเม็ดข้าวเม่า องค์นี้ผ่านป่าวครับ

พระปรกพิจิตรเม็ดข้าวเม่า องค์นี้ผ่านป่าวครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Sittipong Somboor
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว