พระนารายณ์ทรงปืนไม่รู้เช็คไปยังขอใหม่อีกรอบว่าผ่านป่าวค

พระนารายณ์ทรงปืนไม่รู้เช็คไปยังขอใหม่อีกรอบว่าผ่านป่าวครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Sittipong Somboor
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว