พระนารายณ์ทรงปืนผ่านป่าวครับ

พระนารายณ์ทรงปืนผ่านป่าวครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Sittipong Somboor
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว