พระนั่งสามพิจิตร
ยุคสมัยสุโขทัย

พระนั่งสามพิจิต
ยุคสมัยสุโขทัย

โดยสมาชิก ชื่อ ไกรภพ คงความสุข
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว