พระที่จะออกต่อให้เพื่อนๆบูชาอ่านกฎด้วยคับต้องมีรหัสก่อน

พระที่จะออกต่อให้เพื่อนๆบูชาอ่านกฎด้วยคับต้องมีรหัสก่อนน๊ะคับขอได้ที่พี่อัทคับ…เพื่อความมั่นใจของผู้ที่ต้องการบูชาต่อคับ…^___^โดยสมาชิก ชื่อ อ๋อย บัดดี้พาร์ท
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว