พระตรีกายชินเขียวครับทักมาครับไม่แพง

พระตรีกายชินเขียวครับทักมาครับไม่แพง

โดยสมาชิก ชื่อ NC Chawalit Neramitphanit
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว