พระซุ้มเรือนแก้ว พิมพ์เล็ก กรุกระต่ายแกลบ องค์นี้ผ่านป่

พระซุ้มเรือนแก้ว พิมพ์เล็ก กรุกระต่ายแกลบ องค์นี้ผ่านป่าวครับ ไช่ชินเขียวป่าวครับ


โดยสมาชิก ชื่อ Sittipong Somboor
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว