พระขุนแผนทรงพลใหญ่ทักทายวันหยุดครับ

พระขุนแผนทรงพลใหญ่ทักทายวันหยุดครับโดยสมาชิก ชื่อ เบียร์ ส. บ้านแคน
จากกลุ่ม กลุ่มอนุรักษ์พระกรุเนื้อชินอุทุมพร (ชินเขียว) เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน