พระกรุเนื้อชินเขียววังบัวประกันแท้ให้ครับ

พระกรุเนื้อชินเขียววังบัวประกันแท้ให้ครับ
โดยสมาชิก ชื่อ ดำ ยาเส้น
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว