พระกรุดีๆที่ได้จากในกลุ่มชินเขียวอุทุมพร
ขอบคุณคับ

พระกรุดีๆที่ได้จากในกลุ่มชินเขียวอุทุมพร
ขอบคุณคับโดยสมาชิก ชื่อ บูลย์ พานทอง
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว