พกติดตัวมา20ปีแล้วนะ

พกติดตัวมา20ปีแล้วนะโดยสมาชิก ชื่อ สุวัฒน์ อิ่มประไพ
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว