ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ
#พระยอดขุนพลกรุวัดไก่

ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ
#พระยอดขุนพลกรุวัดไก่

โดยสมาชิก ชื่อ Tanawat Satbut
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว