ฝากร้านหน่อยนะครับ
เช่า-ชมพระมากมายได้อีกที่

ฝากร้านหน่อยนะครับ
เช่า-ชมพระมากมายได้อีกที่

โดยสมาชิก ชื่อ Som Pong
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว