ฝันดีครับ

ฝันดีครับโดยสมาชิก ชื่อ แสงสุรีย์ หล้าเพชร เบิร์ด
จากกลุ่ม กลุ่มอนุรักษ์พระกรุเนื้อชินอุทุมพร (ชินเขียว) เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน