ผ่านมั้ยครับ

ผ่านมั้ยครับ
โดยสมาชิก ชื่อ สุรชัย อยู่ชมสุข
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว