ผ่านมั้ยครับ ช่วยพิจารณาด้วยครับ

ผ่านมั้ยครับ ช่วยพิจารณาด้วยครับ
โดยสมาชิก ชื่อ มานพ แสงอินทร์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว