ผมอยากรู้ว่ากรุไหนคับช่วยตอบที

ผมอยากรู้ว่ากรุไหนคับช่วยตอบที
โดยสมาชิก ชื่อ ชาย กะเจิง. ตรีเมฆ
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว