ปี 2566 เอา พระคู่บุญคู่บารมี ออกมา บูชา
ขอชมพระคู่บ

ปี 2566 เอา พระคู่บุญคู่บารมี ออกมา บูชา
ขอชมพระคู่บารมีพี่ๆหน่อยครับ
โดยสมาชิก ชื่อ ต้อม ซัง บางนกแขวก
จากกลุ่ม กลุ่มอนุรักษ์พระกรุเนื้อชินอุทุมพร (ชินเขียว) เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน