ปางเสด็จลงจากดาวดึงษ์เนื้อชินเขียว…เป็นปางที่หายากมาก

ปางเสด็จลงจากดาวดึงษ์เนื้อชินเขียว…เป็นปางที่หายากมากเหมาะสำหรับสะสมหรือห้อยบูชาขนาดกำลังพอดีไขปานดูง่ายมาก…เอาไว้ศึกษาพระเนื้อชินเขียวได้อย่างดี...2000 ครับ…โทร 0832188878
โดยสมาชิก ชื่อ อ๋อย บัดดี้พาร์ท
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว