ประคำล้อมหนึ่งในสี่พระชุดกิมตึ๋งอันโด่งดังครับเสียดายเป

ประคำล้อมหนึ่งในสี่พระชุดกิมตึ๋งอันโด่งดังครับเสียดายเปงชินเขียวแงๆๆๆ

โดยสมาชิก ชื่อ Thiraphat Tum Khamniam
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว