ปรกชินเขียว กรุวัดวังบัวครับ..

ปรกชินเขียว กรุวัดวังบัวครับ..
โดยสมาชิก ชื่อ ชาตรี สมอุดร
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว