ปรกชินเขียวองค์นี้ รบกวนท่านผู้รู้ครับ…ออกกรุไหน ข

ปรกชินเขียวองค์นี้ รบกวนท่านผู้รู้ครับ…ออกกรุไหน ขอบคุณมากครับ
โดยสมาชิก ชื่อ วิทยา อู๊ดบึงสามพัน อินทะเสน
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว