ปรกชินเขียวครับ…เป็นไงบ้างครับ

ปรกชินเขียวครับ…เป็นไงบ้างครับ
โดยสมาชิก ชื่อ วุฒิ คนเกินร้อย
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว