#บังเอินซื้อได้ที่ตลาดนัด#

#บังเอินซื้อได้ที่ตลาดนัด#

โดยสมาชิก ชื่อ สมภพ พิมพ์พิทักษ์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว