บอกตรงๆเนื้ิแบบนี้เก๊น๊ะแต่ไม่เป็นไรซื้อไว้ดูเล่นการศึก

บอกตรงๆเนื้ิแบบนี้เก๊น๊ะแต่ไม่เป็นไรซื้อไว้ดูเล่นการศึกษาไม่มีคำว่าสิ้นสุด😊😄💖🥰
โดยสมาชิก ชื่อ อ๋อย ดุ๊กดิ๊ก
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว