นารายณ์สี่กร ติชมได้ครับ

นารายณ์สี่กร ติชมได้ครับ
โดยสมาชิก ชื่อ อ๊อฟ หนองตาโล่
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว