นาคปรกพิจิต
รับประกันชินเขียวครับสายเหนียว
300บาทครับ

นาคปรกพิจิต
รับประกันชินเขียวครับสายเหนียว
300บาทครับ
โดยสมาชิก ชื่อ โอด โอส
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว