ท่านใดพอมีข้อมูลบ้างครับ

ท่านใดพอมีข้อมูลบ้างครับ
โดยสมาชิก ชื่อ บุญเลิศ แซ่โคว้
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว