ที่ไหนครับ รบกวนหน่อย

ที่ไหนครับ รบกวนหน่อย
โดยสมาชิก ชื่อ วัชระ พลับพลาพลึง
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว