ที่ไหนครับ ขอบคุนครับ

ที่ไหนครับ ขอบคุนครับ
โดยสมาชิก ชื่อ รัชพล คงทัน
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว