ทั้งหมดแถวตรง เคาะเดียว 5500 รวมส่ง
ประกันแท้โต๊ะชินเข

ทั้งหมดแถวตรง เคาะเดียว 5500 รวมส่ง
ประกันแท้โต๊ะชินเขียว #ไม่โดนขอเก็บไว้ให้ลูกหลานดีกว่โดยสมาชิก ชื่อ Thaenkhun Nakhonpathom
จากกลุ่ม กลุ่มอนุรักษ์พระกรุเนื้อชินอุทุมพร (ชินเขียว) เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน