ทักทายยามค่ำคับ

ทักทายยามค่ำคับโดยสมาชิก ชื่อ นัด เพ็ชรบุรี
จากกลุ่ม กลุ่มอนุรักษ์พระกรุเนื้อชินอุทุมพร (ชินเขียว) เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน