#ถาม#เป็นของกรุไหน ราคาเล่นหาประมาณเท่าไหร่…ครับ…?

#ถาม#เป็นของกรุไหน ราคาเล่นหาประมาณเท่าไหร่…ครับ…?


โดยสมาชิก ชื่อ Kriangsakda Intasara
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว