ติดตัวมา30ปีแล้วบ

ติดตัวมา30ปีแล้วบโดยสมาชิก ชื่อ สุวัฒน์ อิ่มประไพ
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว