ดีไหมคับองค์นี้

ดีไหมคับองค์นี้
โดยสมาชิก ชื่อ Chairat Boonsom
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว