ดีหรือป่าวครับ

ดีหรือป่าวครับโดยสมาชิก ชื่อ Pop Thilanan Thansrimee
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว