ดีมั้ยคับ

ดีมั้ยคับ
โดยสมาชิก ชื่อ Chaiyos Wongsuwan
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว