ดีมั้ยครับ

ดีมั้ยครับ
โดยสมาชิก ชื่อ ปิติชัย รักษาทรัพย์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว