“ดีมั้ยครับ…!!!”

“ดีมั้ยครับ…!!!”
โดยสมาชิก ชื่อ Praphatsorn Pankhow
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว