ดีกรีที่3 งานที่พิษณุโลก ศึกษาร่วมกันครับ

ดีกรีที่3 งานที่พิษณุโลก ศึกษาร่วมกันครั





โดยสมาชิก ชื่อ Pichai Kumsuwan
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว