ซ่อมคอพิมพ์ใหญ่…ซ่อมเนียน…ชอบใส่ราคามา…อิอิ

ซ่อมคอพิมพ์ใหญ่…ซ่อมเนียน…ชอบใส่ราคามา…อิอิ
โดยสมาชิก ชื่อ อ๋อย บัดดี้พาร์ท
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว