ช.ข2222 พิมพ์กลางสุพรรณบุรี

ช.ข2222 พิมพ์กลางสุพรรณบุรีโดยสมาชิก ชื่อ บูลย์ พานทอง
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว