ช.ข222
การศึกษา​สอนให้เรารู้ว่ามันมีค่ากับชีวิต​จริงๆ

ช.ข222
การศึกษา​สอนให้เรารู้ว่ามันมีค่ากับชีวิต​จริงโดยสมาชิก ชื่อ กอบบุญ ช่างทอง
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว