ช.ข 333 จะบุกแล้วนะ พี่หนุ่ม Thai Amulets Favor
ครอบ

ช.ข 333 จะบุกแล้วนะ พี่หนุ่ม Thai Amulets Favor
ครอบครองนานไปแล้ว 555โดยสมาชิก ชื่อ Manoonsak Aek SabaijaiTattoo
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว