ช.ข.2222 พระหูยานลพบุรีพิมพ์เล็ก

ช.ข.2222 พระหูยานลพบุรีพิมพ์เล็กโดยสมาชิก ชื่อ บูลย์ พานทอง
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว