ช.ข 2222
พระร่วงยืนลพบุรี

ช.ข 2222
พระร่วงยืนลพบุร
โดยสมาชิก ชื่อ บูลย์ พานทอง
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว