ช.ข.2222
พระร่วงทรงเกราะสุโขทัย

ช.ข.2222
พระร่วงทรงเกราะสุโขทัย

โดยสมาชิก ชื่อ บูลย์ พานทอง
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว